Školská rada

má těchto 6 členů:

  • z řad zákonných zástupců:

paní Lenka Vančurová

pan David Meduna

  • z řad pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Hana Dubcová

Romana Matušinská

  • z řad zřizovatele:

JUDr. Tomáš Plavec (předseda)

Ing. Kateřina Floriánová


Pravidelné schůze školské rady probíhají 2x ročně. Mimořádně v případě potřeby.