Školská rada

má těchto 6 členů:

  • z řad zákonných zástupců:

paní Lenka Vančurová

pan David Meduna

  • z řad pedagogických pracovníků školy:

David Grigier

Mgr. Marie Malá


  • z řad zřizovatele:

Mgr. Zuzana Dvořáková 


Pravidelné schůze školské rady probíhají 2x ročně. Mimořádně v případě potřeby.