Charakteristika ŠD


Školní družina při SZŠ Heřmanův Městec nabízí služby žákům a zákonným zástupcům do maximálního počtu 12 žáků, denně od 6.45 do 7.35 hod. a odpoledne od 11.00 do 15.15 hod. V rámci školní družiny také docházíme na obědy do jídelny ZŠ Heřmanův Městec. Ke své činnosti využíváme prostornou hernu v podkroví školní budovy, dále cvičnou kuchyňku, dílnu, keramickou dílnu, počítačovou učebnu a školní zahradu, která je umístěna přímo za školní budovou. Nabízíme zájmové činnosti podle individuálních potřeb a zájmů žáků, střídají se u nás činnosti výtvarné, pracovní (vaření a péče o rostliny), hudební a sportovní (zpěv, turistika). Žáky oblíbené jsou v současné době relaxační činnosti a meditace. Pořádáme také turnaje ve stolních hrách. Vyhrazujeme si také čas na logopedická cvičení pod dohledem odborníka. Služba školní družiny je poskytována bez poplatku a mohou ji využívat žáci 1. i 2. stupně.