BanalFatal!

30.04.2024

Inspirativní návštěva naší školy od lektorů projektu BanalFatal!

V pátek 19. dubna naše škola hostila dvě mimořádné osobnosti - Václava Pokorného a Jaroslava Filsáka, lektory projektu BanalFatal!. Tato událost, uspořádaná Českou asociací paraplegiků (CZEPA),
se zaměřila na primární prevenci rizikového chování spojeného s možnými úrazy páteře a míchy.
V lektorském týmu se vždy nachází vozíčkář, který sdílí své vlastní zkušenosti s úrazem páteře,
a další lektor specializovaný v rizikovém povolání nebo sportu. Žáci se dozvěděli, že mnohé z úrazů vznikají v banálních situacích a mohou mít fatální následky. Shlédli promítání autentických videí mladých lidí, kteří utrpěli úrazy páteře při riskantních aktivitách. Následovala diskuse a debata
o situacích zobrazených ve videích, a o možných způsobech prevence. Také se dozvěděli o fyzické připravenosti nezbytné pro adrenalinové sporty a o první pomoci při podezření na úraz páteře.

Návštěva Václava Pokorného a Jaroslava Filsáka byla pro naši školu inspirativní událostí, která nám připomněla důležitost prevence úrazů a sebereflexe.
Doufáme, že tato osvětová aktivita přispěje k větší bezpečnosti a uvědomělosti našich žáků.