Den stromů

31.10.2023

V současnosti se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa, u nás a v okolních státech připadá tento svátek na 20. říjen. Naše škola oslavila tento svátek projektovým dnem, jehož cílem bylo probouzet kladný a ohleduplný vztah ke stromům. Děti se učily poznávat stromy venku i na obrázcích, keltský stromový kalendář, čerpaly sílu a energii při dotýkání a objímání stromů, vyhledávaly informace v encyklopediích a internetu, či se dozvěděly, jaký význam mají stromy pro nás i naši planetu, také vypracovávaly pracovní listy, sbíraly listy a plody podzimu, ze kterých tvořily dekorační výrobky, kterými vyzdobily třídy i prostory školy, zpívaly písničky o stromech, kreslily svůj strom podle keltského horoskopu. Hlavními výstupy bylo vytvoření školního stromu, jehož korunu tvoří otištěné ruce žáků i pedagogů v barvách podzimu, který symbolizuje sounáležitost, kamarádství, kolegialitu a hledaly poklad u dubu v zámeckém parku, který díky své výjimečnosti patří mezi chráněné památné stromy České republiky.

Projektový den se vydařil i díky krásnému počasí. Tento den jsme si všichni užili.