Den Země

13.04.2023

Den Země jsme letos po delší přestávce rádi strávili v Prachovicích ve společnosti Cemex, kde si pro nás připravili program na celé dopoledne s mnoha stanovišti. Učili jsme se správně třídit odpad, dozvěděli jsme se, jak se zpracovává a co se děje dál s tím netříděným. Také jsme se dověděli, jak dlouho se rozkládají odpadky v přírodě, vyzkoušeli jsme si výrobu ručního papíru či svíček, utkali jsme si malý náramek a v neposlední řadě jsme v areálu zasadili okrasný keř, čímž jsme malou měrou přispěli k rozšiřování zeleně. Ve škole jsme pak vyrobili vlajky naší Zemi, uplatnili znalosti získané v Cemexu při vyplňování pracovních listů ke třídění odpadu a délce jeho rozkladu v přírodě. Nakonec jsme na náměstí křídami nakreslili naší planetě tematické obrázky. 

Akce se nám líbila, těšíme se na příští rok.

David Grigier