Farma Apolenka

07.10.2022

Dne 6.10.2022 navštívili žáci Speciální základní školy Heřmanův Městec Farmu Apolenka ve Spojilu u Pardubic. Několikrát do roka jsme přivítáni milými zaměstnanci této farmy, kteří nám obětavě ukazují a vysvětlují, co život na chovné farmě obnáší. Žáci se účastní detailního výkladu o chovu zvířat s konkrétními praktickými ukázkami péče a krmení a prohlédnou si i některé netradiční druhy například velblouda nebo osly. Oblíbeným završením naší návštěvy je vždy i hipoterapeutická vyjížďka na koních, na kterou se žáci velice těší. Farma nabízí pracovní příležitosti a začlenění sociálně znevýhodněným lidem, i proto si jejich práce velmi vážíme a rádi jejich služeb využíváme.

Protože do Spojilu dojíždíme z Heřmanova Městce, žáci jsou konfrontování jak s meziměstskou, tak městskou hromadnou dopravou, kdy přenecháváme všechny cestovní úkony v maximální možné míře na samotných dětech, zapojujeme je do nákupu jízdenek a plánování časů odjezdů i volby vhodné autobusové linky. Díky častým návštěvám Pardubic žáci velké město poznávají a získávají sebejistotu při pohybu v něm. Návštěva Apolenky je tím druhem tradice, ve které bude škola ráda pokračovat.