Finanční gramotnost

08.03.2022

V rámci preventivních programů probíhá na naší škole také seriál specifických lekcí předmětu finanční gramotnost. Obsahově čerpáme z moderních učebnic a pracovních sešitů finanční gramotnosti pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Lekce jsou přizpůsobeny individuálním potřebám našich žáků. V tomto projektu si žáci zvnitřňují ekonomická pravidla chodu domácnosti, zaměřujeme se na hospodárnost, rozumné zacházení s penězi a spoření, osobní a rodinný rozpočet. Pomocí taktických her, pracovních listů a konkrétních příkladů ze života žáci zažívají a řeší situace, se kterými se v budoucnu budou setkávat. Cílem celého projektu je snaha zprostředkovat žákům znalostní základ, motivovat je a povzbudit v nich vůli pro sebevědomé chování ve světě financí a tím předcházet budoucímu zadlužování a s ním spojeným problémům.