Klub pro žáky ZŠ

01.02.2023
Rozvojová aktivita, která podporuje a napomáhá rozvoji klíčových kompetencí žáků má podobu volnočasové aktivity. Žáci se scházejí jednu týdně po vyučování v prostorách školy a pod vedením paní učitelky Matušinské se věnují činnostem, které příjemnou formou rozvíjejí, posilují a prohlubují nejrůznější dovednosti, zejména pak čtenářskou gramotnost, jenž je nezbytnou součástí běžného každodenního života. Každý měsíc najdeme svátek, událost či zajímavost, o které hledáme a čteme různé informace. O získaných údajích diskutujeme, nebo s nimi dále pracujeme např. výtvarným ztvárněním. V oblibě jsou také nejrůznější luštěnky, křížovky, doplňovačky, rébusy a další aktivity rozvíjející zábavnou formou zrakové vnímání a pozornost. Velké oblibě se těší klasické pohádky a večerníčky a také možnost srovnat jejich knižní podobu s filmovou verzí. Návštěva Městské knihovny je pro děti vždy vítaným zážitkem a zpestřením celého dne. Minimálně jednou za měsíc se vypravíme krátkou procházkou na toto oblíbené místo, abychom našli nejen zajímavou knihu ke čtení, ale zároveň posílili své sociální a komunikační dovednosti. Nejoblíbenějším místem ke zkoumání nových textů jsou schody obložené polštářky. Jakoby platilo: čím výše sedím, tím lépe čtu. 😊

Kéž by byly možnosti, postavit takové čtecí schody i ve škole.