Má to smysl!

19.01.2022

Prentivní program: Etická výchova a třídní kolektiv

Dne 19. ledna naši školu navštívil Mgr. Krampota, ředitel spol. ACET ČR. Tato společnost nabízí školám preventivní programy, které umožňují žákům snadnější rozpoznání rizik chování, pojmenování a hledání východiska ze situace. Tentokrát se přednášející zaměřil na rozvoj pozitivních vztahů v kolektivu na 2. st. Přestože se žáci navzájem znají dlouho, v průběhu aktivit se dověděli o sobě navzájem zajímavé informace, díky nimž se mohou vidět v jiném světle. Také je zaujal přístup lektora a programová náplň.