Nová dotyková interaktivní tabule

05.05.2024

V dubnu se do speciální třídy naší školy dostala nová technologická vychytávka – dotyková interaktivní tabule SMART Board. Nová technika byla pořízena v rámci rozpočtu Města Heřmanův Městec pro naši školu na rok 2024. Instalace tabule byla provedena pracovníky firmy AV MEDIA SYSTEMS Praha. Velké díky za přípravu a realizaci instalace patří panu Danielu Svobodovi, který se zasloužil o to, aby se nová technologie stala skutečností. Jeho odbornost a pečlivost při instalaci zajišťují, že naše interaktivní tabule SMART Board bude sloužit žákům i pedagogům dlouhodobě a bez problémů.

Díky možnosti práce s dotykem prstu nebo elektronickým perem se otevírají široké možnosti interaktivní výuky. Žáci mohou lépe porozumět učivu a zapojit se do výuky přímo prostřednictvím tabule, což napomáhá k efektivnějšímu učení a lepšímu zapamatování.

Nová dotyková interaktivní tabule SMART Board společně s pylonovým pojezdem s křídly představuje krok vpřed směrem k modernímu vzdělávání. Tato nová technologie přináší do naší školy nové možnosti a příležitosti pro efektivní a interaktivní výuku, odpovídající nejnovějším trendům ve vzdělávání. Jsme rádi, že můžeme našim žákům poskytnout prostředí, které je připravuje na úspěšnou budoucnost.