Planeta Hlinsko

26.05.2024

Dne 9. 5. 2024 žáci navštívili vzdělávací centrum Planeta Hlinsko, p.o. "Letem světem Planetou"
v Hlinsku. Cesta byla uskutečněna autobusem od dopravce Umbrella za pomocí dotace Pardubického kraje prostřednictvím MAS Železnohorský region na základě projektu "Podpora dopravy". Unikátní vzdělávací centrum, je zaměřené na poznávání jednotlivých sfér planety Země - tedy litosféru, atmosféru, hydrosféru a to zábavnou formou. Při vstupu do atmosféry žáky zaujala obrovská maketa Země a hlavně expozice mixéru, vysavače, tornáda, domácí elektrárny, aj.,
kde si mohli žáci zažít i skutečné proudění vzduchu. V litosféře žáci nahlédli pod povrch naší planety
a odhalovali skryté krásy geologie a také expozice na téma: minerály, sopky, eroze, zemětřesení, tektonické procesy a průřez planetou Zemí. Dále se zde nacházela časová osa, která se dala "oživit"
a objevovala se na ni pravěká zvířata pomocí tabletu - virtuální reality. V hydrosféře se žáci dozvěděli o vodstvu na planetě a koloběhu vody. Součástí expozic byli interaktivní kuličkové dráhy (vodní toky v Železných horách, voda doma, podzemní voda, voda v oceánech a mořích), díky nimž žáci mohli pochopit, jak se chová kapka vody v různých prostředích a skupenstvích na planetě Zemi. Návštěvou vzdělávacího centra Planeta Hlinsko byli žáci nadšeni.A nejen oni, ale i pedagogové
a asistentky pedagogů. Všechny překvapilo seznámení s vývojem planety Země zábavnou
a interaktivní formou na každém kroku, kdy si mohli všichni vše osahat, vyzkoušet a poznat.