Preventivní programy ACET ČR

06.02.2023

18. ledna 2023 navštívil naši školu Mgr. František Krampota ze společnosti ACET, která se věnuje problematice rizikového chování a nabízí interaktivní preventivní programy nejen pro základní školy.

V prvním bloku proběhl program s názvem Říkat ano, říkat ne (primárně určeno pro 5. ročník ZŠ). Je to interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám - rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkrétní aplikace skrze scénky v různých situacích.

Ve druhém bloku pak proběhl program Skrytá nebezpečí internetu 2. Kyberšikana: jak se bránit proti agresorům. Sexting: nebezpečí sdílení svých fotografií na internetu, KyberGrooming: nebezpeční "přátelé". Zabezpečení účtu a osobních informací na internetu.

Akce ACETu naše žáky vždy zaujmou díky výraznému interaktivnímu zaměření s realistickými videi a profesionálnímu, avšak přátelskému přístupu Mgr. Krampoty.