Přihlášení obědů od 1.9.2022

28.08.2022

Žáci naší školy mohou ve školním roce 2022/2023 navštěvovat školní jídelnu ZŠ Heřmanův Městec.

Žákům a učitelům speciální základní školy jsou hromadně přihlášeny obědy od pátka 2. září podle stravovacích zvyklostí nastavených v minulém školním roce. Pokud mají zájem o obědy již 1.září, mohou si je individuálně přihlásit. 

Podrobnější informace naleznete na stránkách ZŠ Heřmanův Městec: Stravování na začátku školního roku