Projektový den "Nákupní košík" 

09.02.2024

Ve čtvrtek 1.2. 2024 se žáci naší školy účastnili projektového dne zaměřeného na rozvoj finanční gramotnosti. Cílem celého projektu bylo seznámit, zvnitřnit povědomí o hodnotách peněz, jejich kupní síle. Žáci v průběhu dne plnili svůj virtuální košík na daný finanční obnos, vytvářeli nákupní plán pro určitý počet osob, zjišťovali hodnoty vybraných produktů a služeb. Veškeré získané informace si upevnili v přehledné ppt prezentaci, kde prověřili získané informace. Dále si pak vše prakticky ověřili přímo v obchodě. Díky spolupráci s jedním heřmanoměsteckým obchodem, tak mohli žáci nabyté vědomosti prověřit v reálném prostředí a upevnit si tak povědomí o hodnotách peněz, jejich kupní síle. S nadšením si pak domů odnášeli nejen zážitky z celého dne, ale i scrapbook, který vytvářeli.