Rozloučení s žáky 9. ročníku

01.07.2024

Loučení s deváťáky je na naší škole oblíbenou tradicí. Letos se tato slavnost konala 25. června
v dopoledních hodinách ve vestibulu školy. Pozvání na vyřazení deváťáků přijala paní místostarostka Zuzana Dvořáková a tajemnice MěÚ paní Ivana Jankovská. Společně s ostatními pedagogy, žáky školy a rodiči předala deváťákům pamětní listy paní ředitelka.

Našim absolventům přejeme mnoho štěstí a úspěchů v dalším studiu i osobním životě!