Šance pro Tebe

15.02.2022

Preventivní program: Tolerance a respekt

Dne 15.2.2022 proběhl na SZŠ Heřmanův Městec preventivní program organizace Šance pro Tebe z.s. Chrudim na téma: Tolerance a respekt. Kolektiv byl složen ze žáků 4. - 10. ročníku. Cílem bylo přiblížit žákům podstatu neziskové organizace s důrazem na nízkoprahové služby pro děti a mládež - NZDM Agora a NZDM Futur. Samotný program se zaměřil na skutečnost, aby si žáci v průběhu aktivit uvědomili své vnímání odlišností lidí a respektovali je.

Mgr. Hana Dubcová