Školní atletický Parapohár

18.06.2024

Je to už tradice a každoročně se účastníme sportovního atletického dne, který pořádá pardubická Atletika bez bariér. Letos jsme vyrazili se dvěma týmy. Děti se poctivě připravovaly, trénovaly
ve škole i doma. Letošního 14. ročníku Školního atletického parapoháru se účastnilo 330 dětí. Závodilo se v běhu na 60 m, skoku dalekém, hodu míčkem a běhu na 200 m. Zařazeny byly
i 2 disciplíny pro sedící atlety – jízda na vozíku na 60 m a hod míčkem. Parapohár je zvláštní tím,
že je zohledněn věkový koeficient, či fyzické, mentální znevýhodnění. Tedy nejrychlejší či nejdelší, neznamená hned nejlepší. Soutěžili chlapci i dívky dohromady. Nechyběl ani velmi pestrý doprovodný program, skákací hrady, cizokrajná zvířata, koloběžky, hanbiky, motokáry aj.
A jak to s námi dopadlo? Naše týmy se umístily na krásném 7. a 13. místě z 51 týmů.
Na 2. místě v běhu na 60 metrů se umístila Kristýna Nováková, a na 3. místě Matyáš Franc.
V běhu na 200 metrů se na 2. místě umístil Martin Skopalík. Jsme prostě dobří a všichni zúčastnění podali krásné výkony.