Slavnostní vyřazování žáků

30.06.2023

Loučení s deváťáky je na naší škole dlouholetou tradicí. Uskutečnilo se v dopoledních hodinách 29.6. ve vestibulu školy. Naše pozvání na slavnostní vyřazování přijal také pan starosta a paní místostarostka. Za jejich účasti i přítomnosti ostatních pedagogů, žáků školy  a rodičů, předala deváťákům paní ředitelka pamětní listy. Přejeme, našim absolventům, mnoho štěstí při studiu i v celém jejich životě!