Tajný kryt

31.05.2022

Ve středu 18. 5. jsme opět navštívili Východočeské muzeum v Pardubicích. Naše mise směřovala do tajného krytu vybudovaného v době studené války v zámeckém valu. Dozvěděli jsme se, jak se lidé, v případě útoku nepřítele nebo zasažení města radioaktivním spadem, mohli z krytu dorozumívat s okolím. Prohlédli jsme si naftový generátor, který vyráběl elektrický proud a vyzkoušeli jsme si, jak bylo obtížné ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu.