Čtenářský klub

19.02.2022

Znáte ve svém okolí dospělého člověka, který neumí číst? Určitě ne. Čtenářská dovednost je totiž tou nejzákladnější a zároveň nejdůležitější gramotností. Bez ní nelze v dnešním světě uspokojivě přežít. Avšak nestačí jen umět spojit písmena ve slabiky a slabiky ve slova, životně důležité je přečtenému textu správně rozumět. Dovednost porozumět čtenému textu řadíme mezi důležité klíčové kompetence. A právě v porozumění čteného mohou často vznikat nedostatky a problémy. Výhodou ale je, že schopnost číst a rozumět textu je kumulativní dovednost - můžeme ji tedy zlepšovat celý život. 

Ve Čtenářském klubu rozvíjíme čtenářské dovednosti pestrou a zábavnou formou. Čteme společně i individuálně, nahlas i tiše "v duchu". Texty jsou přizpůsobeny aktuálním schopnostem každého člena a přinášejí různá témata k následující diskuzi. Každý člen si vede svůj Čtenářský deník, do kterého zapisuje stručné informace o tom, co četl. Někteří si občas přinesou svoji knihu z domova a rádi ji představí ostatním. Vzájemná inspirace je motivující. Všichni ale nejraději navštěvují Městskou knihovnu - místo, kde se cítí jako skuteční čtenáři. Pečlivě si vybírají titul, usedají do pohodlných křesílek či na patrové podium plné polštářků a během pár chvil se propadají do světa na papíře, který podněcuje jejich zvědavou fantazii. Někdo si dokonce do Čtenářského deníku zaznamenává název knihy a číslo strany, kde přestal číst, aby při příští návštěvě mohl ve čtení pokračovat.

Čtení posiluje naše sebevědomí, samostatnost, slovní zásobu a mimo jiné je blahodárným masérem pro naše mozkové dráhy.
Čím lépe čteš, tím lépe rozumíš světu kolem sebe.