Projektový den "Třídíme odpad"

09.01.2023

Naše škola se spojila s firmou Ekokom, která nás zařadila do své spolupráce. Na základě její myšlenky, jak třídit odpad ve školách, jsme navázali spolupráci. Přestože nemáme ideální podmínky, jako popelnice v blízkosti školy, zapojují se kolegové naší školy a pomáhají roznést tuto myšlenku. Svojí ochotou a dobrovolností pomáhají vytříděný odpad vozit do sběrových míst. Na jedné otázce žáka, "Proč také netřídíme odpad a nemáme koše alespoň na papír?" se zrodila myšlenka PROSTĚ BUDEME TŘÍDIT. Celá třída se hned zapojila do diskuze, že chtějí třídit, že zrovna papíru je všude kolem hodně. To byl impuls, abychom zrealizovali v naší speciální škole nějakou osvětově zaměřenou blokovou výchovu související s ekologickou oblastí třídění. Tak vznil projekt "Třídíme odpad". Cílem projektu bylo nenásilnou a hravou formou dovést děti ke třídění odpadů takovým způsobem, aby se třídění stalo automatickou součástí jejich každodenního života nejen ve škole, ale i doma.