Ukliďme Česko

04.10.2022

Ve středu 21. září 2022 se žáci naší školy rozhodli přidat k akci "Ukliďme Česko" a vydali se na sběr odpadků v části Heřmanova Městce. V rámci ekologické osvěty svým malým přispěním se snaží chránit životní prostředí, třídit odpad a uklízet po nezodpovědných jedincích. Rozhodli se navázat na akci z jara a projít částí obce podél areálu Antaresu směrem k Průhonským rybníkům a zpět uličkami města ke škole. Jako již dříve i nyní jsme si ověřili, že nejvíce odpadků bývá na okraji cest v trávě a v keřích. Doufáme, že příště odpadků tolik nenasbíráme a že naše okolí vydrží dlouho čisté.