Ukliďme Česko

30.04.2024

V pátek 12. dubna jsme se přidali k akci "Ukliďme Česko" a vydali se na sběr odpadků v okolí Heřmanova Městce. V rámci ekologické osvěty se snažíme alespoň touto formou přispět k ochraně životního prostředí, třídit odpad a uklízet po nezodpovědných lidech, kterým je osud naší planety lhostejný. Přidali jsme se tak k akci skautského oddílu z Heřmanova Městce, kteří udělali akci interaktivní. Podle mapky na internetu jsme zjistili, že je potřeba projít částí obce podél areálu Antaresu směrem k Průhonským rybníkům, na Konopáč a zpět uličkami města ke škole. Jako již dříve i nyní jsme si ověřili, že nejvíce odpadků bývá na okraji cest v trávě a v keřích. Opět doufáme, že příště odpadků tolik nenasbíráme, že lhostejných lidí ubude a že naše okolí vydrží dlouho čisté.