Už vím, že pálí

09.05.2023

Dne 9.5. 2023 navštívily naši školu pracovnice centra Popálky s programem k prevenci popáleninových úrazů a první pomoci při popálení. Programu se zúčastnili všichni žáci. Mohli si vyzkoušet například, jaké to je, když malé dítě nedosáhne na stůl a může na sebe něco vylít nebo si prohlíželi pomůcku stavby popálené kůže ve třech stupních. Dozvěděli se, že zdrojem popálenin můžou být například žhavé předměty, horká tekutina, hořící plamen, elektrický proud nebo chemické látky. Při úvodním rozhovoru vyšlo najevo, že všechny děti mají již nějakou zkušenost s popálením, někteří mají v rodině dokonce zkušenost s vážnější popáleninou vyžadující hospitalizaci. Téma prevence popálenin si budeme určitě s žáky opakovaně připomínat, a to zejména oblast týkající se předcházení těmto úrazům a první pomoci.