Den pro rodinu

04.06.2022

Jsme všichni na té samé lodi

V tomto školním roce se žáci a pedagogičtí pracovníci Speciální základní školy v Heřmanově Městci opravdu nenudili. Z radosti, že můžeme opět volně navštěvovat různé společenské události a scházet se tak se zajímavými lidmi, se zrodilo mnoho akcí a projektových dnů, které si všichni zúčastnění užili do posledního detailu. Ať to byly sportovní nebo výtvarné soutěže s velice pěknými výsledky nebo vzdělávací projekty, všude nás provázela vnitřní motivace a nadšení z prožitých okamžiků. Letos tak uzavíráme neopakovatelný a všestranně obohacující školní rok.

Příjemným překvapením v úvodu roku byl výkon zástupců deváté třídy na jubilejním 30. ročníku Plavecké soutěže měst v závodě na stometrové trati volným způsobem. Naši žáci Nikola Turecká, Radek Nedvěd a Matěj Hloušek přispěli skvělým výkonem k výsledku města Chrudimi, která se v kategorii B, tj. města od 20 do 50 tis. obyvatel, umístila na 6. místě s 3044 body, kdy ji reprezentovalo 273 plavců z celkového počtu 7224. Moc rádi jsme se akce zúčastnili a stali se tak součástí celorepublikového projektu. Jako každoročně, tak i letos se žáci zúčastnili výtvarných výzev. V únoru proběhla soutěž s názvem "Ovoce plné vitamínů". Byla rozdělena na dvě kategorie. Malba + kresba a polytechnické práce. Do soutěže jsme zaslali pět prací. V kategorii Malba + kresba vyhrála žákyně 9. ročníku Nikola Turecká. V březnu se konala výtvarná soutěž na téma "Jarní mláďátka". Technika prací byla libovolná. I v této soutěži se nám dařilo. Cenu získal Ladislav Jílek z 9. ročníku. Oběma žákům velice gratulujeme.

V říjnu a opakovaně v dubnu se uskutečnil celodenní výlet na farmu Apolenka ve Spojilu u Pardubic. Kromě výkladu a praktických ukázek chovu běžných, ale i nevšedních farmářských zvířat, se žáci účastnili hiporehabilitace při vyjížďkách na koních. Tato farma je nejen skvělou ukázkou chovu a péče o zvířata, ale také poskytuje sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvu plnou aktivit a přátelské jednání místních zaměstnanců vždy oceňujeme a na další už se moc těšíme.

Úplně jiný zážitek našim žákům i zaměstnancům zprostředkovala návštěva Pardubické filharmonie, pro kterou jsme připravili improvizovaný koncertní sál v naší prostorné herně. Ukázky z muzikálových děl s výkladem a humornými komentáři příjemně doladily náplň hodin hudební výchovy. Koncert se nesl ve slavnostním duchu a hudebníci ocenili naše přijetí a také pozornost a vnímavost žáků. Není otázkou, zda, ale kdy si návštěvu filharmonie zopakujeme, a jsme zvědaví, jakým programem nás překvapí příští rok.

Dějinami od vrcholného středověku až po novověk jsme se prošli ve Východočeském muzeu v Pardubicích, kde se naši žáci zúčastnili profesionálně připravených interaktivních lekcí Dej si pozor na zubra a Vytvoř si svůj erb. Tyto aktivity Východočeského muzea Pardubice velmi oceňujeme a na návštěvu se budeme vždycky rádi vracet.

Doslova osahat jsme si mohli jinak těžko polapitelné druhy živočichů na ornitologické stanici u Srchu. Profesionální ornitolog, pan Česák, nás provedl detailním výkladem o kroužkování ptáků a o životě u téměř zazeměného rybníku. Viděli jsme, jak kroužkování probíhá a netušili jsme, jak rozdílné může být chování jednotlivých druhů ptáků. Žáci mohli ptáky vypouštět zpět na svobodu. Pobyt v květnové sluncem probuzené přírodě nám také zpestřili migrující skokani štíhlí, majestátní vodní buvoli a divocí koně. Na lesní cestě jsme pak pozorovali roj chrobáka lesního nebo jsme obdivovali hnízdo s ptačími mláďaty v otevřené ptačí budce. Víme už, kam se rádi vrátíme, když budeme chtít na chvíli opustit ruch města.

Závěrečný měsíc školního roku bývá plný loučení s absolventy a zároveň těšení se na prázdniny. Jeho začátek se nesl v duchu Mezinárodního dne dětí, který jsme s velkou chutí uspořádali na školní zahradě a hřišti vedle školy. Protože jsme škola rodinného typu, bylo pro nás důležité setkat se při této příležitosti i s rodiči a zákonnými zástupci našich žáků. Proto jsme tento slavnostní den uspořádali nejen jako dětský den, ale i jako Den pro rodinu. Nechyběla zde například pátrací hra s tajenkou, úkolová stanoviště, lahodné občerstvení, které připravily samy děti nebo závěrečný dvoupatrový dort. Uvolněná a přátelská nálada všech zúčastněných jen potvrdila, že jsme jedna velká rodina plovoucí na té samé lodi a dobré mezilidské vztahy a vzájemná podpora jsou pro nás vším.