Zahradní slavnost

31.10.2023

Měsíce nácviků a příprav na slavnost k 80. výročí založení speciální školy nám i žákům dalo pořádně zabrat. Nakonec se vše povedlo dle našich představ, přálo nám i počasí. Došlo k milým setkáním, ke kterým počítám nejen bývalé zaměstnance školy, ale i bývalé žáky a stálé přátele školy. Konečně nastal čas si s některými po letech pohovořit. Zbývá mi ale ještě jedna příjemná povinnost. Chtěla bych moc poděkovat řediteli Základní umělecké školy v Heřmanově Městci panu Pavlu Starému za organizaci doprovodného programu, kde žáci umělecké školy pobavili naše hosty krásnými písněmi, u kterých si někteří s chutí i zatančili. Děkujeme i za zapůjčení dřevěných stojanů na obrazy na školní vernisáž. Nesmím zapomenout poděkovat i Městu, které nám zapůjčilo lavice a stoly, aby vám s námi bylo příjemně. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka školy