Čistíme Česko

29.04.2022

V pátek 22.4. 2022 se žáci naší školy vydali na sběr odpadků v části Heřmanova Městce. V rámci enviromentální výuky se učí chránit životní prostředí, třídit odpad, a tak se rozhodli projít částí obce podél Zlatého potoku po Konopáč a zjistit, jak šetrně se lidé chovají k přírodě. Nejvíce odpadků bylo na okraji cest v trávě a v keřích.