Exkurze do SOU Čáslav

13.02.2023

Dne 20. ledna 2023 se uskutečnila exkurze žáků 6. až 9. ročníku Dne otevřených dveří v SOU Čáslav v rámci výchovy k volbě povolání. SOU Čáslav připravuje žáky v potravinářských, zemědělských a technických oborech. Žáky naší školy provedli studenti a odborní učitelé učiliště po jednotlivých sekcích, dílnami a kuchyňkami a seznámili je s uplatněním absolventů na trhu práce. V rámci exkurze si naši žáci se zájmem vyzkoušeli a osahali některé činnosti a doptávali se na různé informace, které je zajímaly. Rodiče žáků měli možnost se této exkurze účastnit. Návštěvu tohoto učiliště, či případně na dalších odborných učilištích si mohou domluvit individuálně. Bližší informace rodičům a žákům sdělí jejich třídní učitel či paní ředitelka Mgr. Eva Dvořáková.