Den stromů

21.10.2022

Letos jsme se rozhodli "Den stromů" oslavit projektovým dnem. Po krátkém úvodu jsme se ve třídách seznámili s keltským horoskopem podle stromů. Tím jsme se dozvěděli, jaký je právě ten náš strom a jestli jemu přisuzované vlastnosti odpovídají i našemu charakteru, naší povaze. Také jsme se dozvěděli, že stromem roku se stala hrušeň hnilička z Drásova. Pak jsme se vydali do parku nasbírat přírodniny, abychom z nich vyrobili třídní strom. Ty máme rozmístěny v šatně a na chodbě, aby nás každý den ve škole přivítaly. Odpoledne jsme projektový den završili představením svého "třídního stromu", kdy žáci prezentovali svoje poznatky z projektu a ten jsme na závěr ukončili opékáním brambor a jablek na zahradě. V myslích nám určitě zůstane mnoho vědomostí a zážitků z tohoto netradičního dne.