Preventivní program ACET

17.05.2023

"Bolest jménem šikana" a "Plavba po online moři II"

Dne 20.4. Navštívil naši školu Mgr. František Krampota s preventivními programy společnosti ACET. Žáci se v bloku s názvem "Bolest jménem šikana" seznamovali s nežádoucími projevy chování, které mohou hraničit s šikanou nebo šikanou jsou. Probrali také postupy, kterými je možné tento problém řešit, jak pomoci sobě nebo druhým. Velkým zjištěním byl fakt, že mnoho našich žáků z různých důvodů nepozná rozdíl mezi obyčejným škádlením a šikanou. Rozhodli jsme se toto téma průřezově více zařazovat do výukových hodin, pokyn tímto směrem odešel ke všem učitelům a byla jim doporučena metodická příručka "Rozvoj morálního vědomí žáků" od Pavla Vacka. Připravujeme také vlastní lekci v rámci MPP.

V případě Plavby po online moři se žáci seznámili s rizikem sdílení osobních informací, s možnými typy lidí, kteří se na internetu pohybují a celkově s bezpečným chováním v online prostředí. Návštěva Mgr. Krampoty je pro naši školu vždy přínosná zejména okamžitou zpětnou vazbou a možností navázat v eliminaci zjištěných nedostatků.

Bc. Milana Douchová