Poslední novinky

V pátek 22.4. 2022 se žáci naší školy vydali na sběr odpadků v části Heřmanova Městce. V rámci enviromentální výuky se učí chránit životní prostředí, třídit odpad, a tak se rozhodli projít částí obce podél Zlatého potoku po Konopáč a zjistit, jak šetrně se lidé chovají k přírodě. Nejvíce odpadků bylo na okraji cest v trávě a v keřích.

Srdečně Vás zveme na velikonoční výstavu prací našich žáků. Výrobky žáci představí na Masarykově náměstí u kašny v pondělí 11. dubna 2022 od 9.00 do 12.30 hodin. V případě nepříznivého počasí bude výstava probíhat ve vestibulu Speciální základní školy.

V úterý 29.3. se žáci I. a II. třídy vypravili na zámek v Pardubicích. Čekalo na ně poutavé vyprávění o erbovním zubrovi. Pracovnice muzea zapojila všechny žáky do příběhu; díky tomu zjistili, jakou odvahu musel mít hrdina lovec Vojtěch z Pernštejna, a jak je důležitá spolupráce s kamarády.

Turnaj Ubongo

22.03.2022

V měsíci únoru a březnu probíhal ve školní družině přátelský turnaj ve hře Ubongo. Velcí i malí borci skládali puzzle v limitu přesýpacích hodin a pak už jen počítali vytěžené drahokamy. Malou pozornost za účast a diplom si odnesly všechny děti. Ti, kteří se umístily na předních čtyřech pozicích, si ve volných chvílích užívají ocenění v podobě...

Výtvarná výchova na naší škole je velmi oblíbený předmět a žáci v ní dosahují úžasných výsledků. Se svými pracemi se už roky umísťují na předních místech výtvarných soutěží. V této rubrice chceme veřejnosti představit práce malých i těch zkušených malířů.

Archiv článků naleznete ZDE.